Δίκαιο Αλλοδαπών

Δίκαιο Αλλοδαπών – Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την  εκπροσώπηση αλλοδαπών εντολέων στις υποθέσεις που ανακύπτουν, όπως νομιμοποιήσεις και ανανεώσεις αδειών παραμονής, άσκηση διοικητικών προσφυγών σε βάρος απόφασης απέλασης, κ.λ.π. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων χωρών που χρειάζονται την λήψη άδειας εισόδου και παραμονής στην Ελληνική επικράτεια, για τους ιδίους και τις οικογένειές τους.

Καλέστε Μας
Η

Στείλτε Το Μήνυμα Σας