Δημόσιο Δίκαιο

Δημόσιο Δίκαιο

Παρέχουμε δικαστικές και εξώδικες υπηρεσίες, σε υποθέσεις που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τους φορείς της Διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά, αναλαμβάνουμε τον χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με το Δημόσιο και τα Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ενδεικτικά:

Καλέστε Μας
Η

Στείλτε Το Μήνυμα Σας