Ενοχικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο – Συμβάσεις / Αποζημιώσεις

Ασχολούμαστε με την δικαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις του ενοχικού Δικαίου, όπως ενδεικτικά μισθώσεις (κατοικιών & επαγγελματικές), συμβάσεις έργου, συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως, δωρεές κ.λ.π., καθώς επίσης παρέχουμε συμβουλευτική νομική βοήθεια στη σύναψη των συμβάσεων. Χειριζόμαστε επίσης υποθέσεις χρηματικής αποζημίωσης από αδικοπραξία και αποκατάσταση ηθικής βλάβης καθώς και ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού. Επιλύουμε άμεσα προβλήματά σας και μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε σε Υπηρεσίες που χρειάζεται (Ληξιαρχείο, Δήμος, Κτηματολόγιο κτλ).

Καλέστε Μας
Η

Στείλτε Το Μήνυμα Σας