Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες στην επίλυση των διαφορών που προέρχονται από οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, αναλαμβάνουμε υποθέσεις εργατικού δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε την σύναψη, τροποποίηση, λύση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας, την διεκδίκηση και δικαστική επιδίωξη  δεδουλευμένων απαιτήσεων των εργαζομένων (μισθοί, υπερωρίες, επιδόματα), υποθέσεις απολύσεων και αποζημιώσεων, αποχωρήσεις εργαζομένων, επίσχεση εργασίας κ.λ.π.

Καλέστε Μας
Η

Στείλτε Το Μήνυμα Σας