Ιδιωτικό Διεθνές

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται με την ρύθμιση των σχέσεων των ιδιωτών με στοιχεία που ξεφεύγουν από το όρια ενός κράτους και συνδέονται με περισσότερες χώρες.

Αναλαμβάνουμε την Δικαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες με διαφορετική ιθαγένεια και εκπροσώπηση Ελλήνων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών, που αντιμετωπίζουν οικογενειακά, περιουσιακά, προσωπικά ή/και άλλα νομικά προβλήματα στις σχέσεις τους με πολίτες άλλων κρατών, όπως υποθέσεις διαζυγίων μεταξύ συζύγων με διαφορετική ιθαγένεια, αποδοχής κληρονομίας με ακίνητα σε διάφορες χώρες, δημοσίευσης στην Ελλάδα Διαθήκης που έχει συνταχθεί στο εξωτερικό, εγγραφή στο Ειδικό Ληξιαρχείο κ.α

Καλέστε Μας
Η

Στείλτε Το Μήνυμα Σας