Ρύθμιση Χρεών

Ρύθμιση Χρεών – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Ο ν. 3869/2010, γνωστός και ως «νόμος Κατσέλη», παρά τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί, παρέχει τα εργαλεία στα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα, τους ιδιώτες, το Δημόσιο (ΔΟΥ), τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και κατάρτιση στην εφαρμογή του νόμου αυτού και είναι σε θέση να αναλάβει την ταχεία και αποτελεσματική εκπροσώπηση των εντολέων του, από το πρώτο στάδιο της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού μέχρι αυτό της διαδικασίας δικαστικού συμβιβασμού και, τέλος, την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία για την Δικαστική διευθέτηση των οφειλών.  Σας βοηθούμε να ρυθμίσετε τα χρέη σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις ανάγκες σας.

Αναλαμβάνουμε ενδεικτικά:

Καλέστε Μας
Η

Στείλτε Το Μήνυμα Σας