Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στον τραπεζικό χώρο παρέχοντας συμβουλές σε οικονομικά θέματα, leasing, δάνεια, αποζημιώσεις, εγγυήσεις και παροχή ασφάλειας, επιχειρηματικές συναλλαγές καθώς επίσης και στον τομέα οικονομικών συναλλαγών και σε ζητήματα διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

Επιπρόσθετα, παρέχουμε υπηρεσίες για διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών, για τις σχέσεις τράπεζας και πελάτη, γενικές και ειδικές υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών, τραπεζικό απόρρητο, απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων, υποχρεώσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

Καλέστε Μας
Η

Στείλτε Το Μήνυμα Σας