Τροχαία Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα

Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στις χώρες με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα ευρωπαϊκά. Η άμεση επαφή με το δικηγόρο είναι καθοριστική για την εξέλιξη και την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης. Όταν λαμβάνει χώρα ένα τροχαίο ατύχημα γεννώνται αξιώσεις αποζημίωσης για τις υλικές ζημίες, τις σωματικές βλάβες, για τα διαφυγόντα κέρδη και για την ηθική βλάβη ή για ψυχική οδύνη, εφόσον έχει επέλθει θάνατος εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος. Είναι σημαντική η συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων στην διαχείριση της υπόθεσης, όπως έμπειρων πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων και ειδικών ιατροδικαστών, ώστε να διενεργείται μια συλλογική μελέτη της υπόθεσης σε όλα τα πεδία με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στις δίκες με τροχαία ατυχήματα, διάδικοι καθίστανται και οι ασφαλιστικές εταιρίες των οχημάτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο ατύχημα.

Όταν προκαλείται τροχαίο ατύχημα από όχημα ανασφάλιστο ή από άγνωστο δράστη, ο παθών έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» και συντετμημένα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ». Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν αποζημίωση λόγω θανάτωσης σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα όταν:

Α) Αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, εκτός αν προκλήθηκαν συγχρόνως και σωματικές βλάβες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκησε τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Β) Το ατύχημα προήλθε από ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Εξαιρούνται της υποχρέωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν με τη θέληση τους στο όχημα που προκάλεσε τη ζημιά, εφόσον το Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο.

Γ) Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόμου.

Δ) Το ατύχημα προήλθε από ορισμένους τύπων οχημάτων ή ορισμένα οχήματα με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας και των οποίων η ευθύνη δεν έχει καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο αποζημίωσε ζημία που προκλήθηκε από όχημα ειδικού τύπου ή ειδική πινακίδα κυκλοφορίας άλλου κράτους – μέλους, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του αντίστοιχου Επικουρικού Κεφαλαίου του τόπου συνήθους στάθμευσης του οχήματος.

Καλέστε Μας
Η

Στείλτε Το Μήνυμα Σας